Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld
Subtitle
Aanbevelingen voor gedrag
Subject
Christelijk getuigenis
Description
Zending behoort tot het wezen van de kerk. De verkondiging van het woord van God en het getuigenis ten overstaan van de wereld zijn essentieel voor elke christen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om dit te doen in overeenstemming met de grondbeginselen van het evangelie, met respect en liefde voor alle mensen. In het bewustzijn van de spanningen tussen volken en gemeenschappen met verschillende godsdienstige overtuigingen en de verscheidenheid in opvattingen van het christelijke getuigenis, hebben de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog (PCID), De Wereldraad van Kerken (WCC) en – op uitnodiging van de Wereldraad – de Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA) zich over een periode van vijf jaar bezonnen en dit document geproduceerd om te dienen als een reeks aanbevelingen voor gedrag in christelijk getuigenis overal ter wereld. Dit document is niet bedoeld als een theologische positiebepaling inzake zending, maar behandelt praktische kwesties rondom het christelijke getuigenis in een multireligieuze wereld. Dit document wil kerken, kerkenraden en zendingsorganisaties aanzetten tot reflectie op de huidige praktijk. Het is geschreven in de hoop dat zij de aanbevelingen in dit document gebruiken om hun eigen passende richtlijnen te ontwikkelen met het oog op het getuigenis en de zending onder mensen met een andere religie of mensen die geen religie aanhangen. De opstellers van dit document hopen dat christenen over de hele wereld er studie van zullen maken in het licht van de praktijk van hun eigen getuigenis van het geloof in Christus, in woord en daad.
Content
Preambule
Een basis voor christelijk getuigenis
Principes
Aanbevelingen
Appendix: De achtergrond van het document
Click to View

Posted : 2012-10-26 17:56:57 GMT
Author/Authors : Wereldraad van Kerken, Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, Wereldwijde Evangelische Alliantie
Total Views : 4695
Total Downloads : 2753

Publication Date : 2012